Meclis Kararları

Belediye meclisi toplantısında alınan kararlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sayı :İ.B 21/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 08/05/2019
K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .
07/05/2019 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali
Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz, Ersin
Gündeğer ve Yusuf Kandilli ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1-
Bafra Bostan Beach Restoran’ın sözleşmesi hakkında görüşme.
2-
Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 08/2019
1-
Bafra Bostan Beach Restoran’ın sözleşmesi hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.
2-
Güncel v.s konular görüşüldü.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.
Cemil SARIÇİZMELİ
Başkan

Sayı :İ.B 20/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 03/05/2019

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

02/05/2019 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2019 Yılı Nisan ayı gelir-gider hesapları hakkında görüşme.
2- Bafra Bostan Beach Restoran hakkında görüşme.
3- Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 07/2019
1- 2019 Yılı Nisan ayı gelir-gider hesapları hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.
2-
a) 22.04.2019 tarihinde Mustafa Efe isimli kişi ve/veya şirketin Mehmetçik Belediyesine ve/veya Belediye Başkanına ve/ veya Meclis Üyelerine hitaben yapmış olduğu ve Bafra sahilinde bulunan işletmenin işletmesini almak istediği yönündeki dilekçesi doğrultusunda Mehmetçik Belediyesine ait Bafra’da bulunan taşınmaz mal üzerinde bulunan işletmenin Belediyenin ve halkın çıkarları gözetilerek ilgili şahıs ve /veya şirket ile Mehmetçik Belediyesi ile yapılacak iş ortaklığı ile işletilmesi hususunda iş ortaklığı antlaşması yapılması, işbu antlaşmanın içeriğinin, işbu kararın ekindeki sözleşmede belirtildiği gibi olması, keza iş bu antlaşmayı Mehmetçik Belediye Başkanı’nın ve atanacak olan komisyonun kabul ve imza etmesi hususunda yetkilendirilmesine bugün 02/05/2019 tarihinde Belediye Meclisi oy çokluğu ile karar almıştır.
b) 02/07/2018 tarihinde 9/2018 nolu kararda kurulan Döner Sermaye Komitesinin fesh edilip yeni plaj komisyonu aşağıdaki gibi olması kararı alındı. Üyeler; Başkan Cemil Sarıçizmeli, Olgun Kahyaoğlu, Ersin Gündeğer, Ali Bulut, Muhlis Ağcabay.
3- Güncel v.s konular görüşüldü.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Sayı :İ.B 18/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 05/04/2019
K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .
04/04/2019 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali
Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli, Aylin
Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1-
Beledeiyemizde satışı yapılan malzemeler hakkında görüşme.
2-
İçme Suyu Değişiklik Tüzüğü hakkında görüşme,
3-
Bafra Bostan Beach Restoran hakkında görüşme.
4-
Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 06/2019
1-
Belediyemizde satışı yapılan malzemelerin güncel birim fiyatı üzerine %15+Kdv’nin
eklenerek satışının yapılması kararı alındı.
2-
İçme Suyu Değişiklik Tüzüğü hakkında;

Esas Tüzüğün 6’ncı maddesinin (1)’nci fıkrasının ikinci satırında yer alan
“750” TL rakamı kaldırmak ve yerine,
½ inç’lik sayaç için 1200 00 TL
1
inç’lik sayaç için 2400 00 TL
2
inç’lik sayaç için 5600 00 TL
3
inç’lik sayaç için 7680 00 TL
4
inç’lik sayaç için 9280 00 TL
rakamlarını konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğün 14 Maddesinin (1) Fıkrasının (D) Bendi her bir m³ su için 7
TL olması suretiyle değiştirilir.
3-
Belediyemiz bünyesinde kurmayı planladığımız fasıl 113 limited şirketler yasası
hisseleriyle sınıflandırılmış özel limited şirket adının ‘MEBEL Yatırım Ltd. olarak
kurulmasına KKTC Belediyeler Birliğinin %1 oranında hisse sahibi olmasına oy
çokluğu ile karar verir.
4-
Güncel v.s konular görüşüldü.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.
Cemil SARIÇİZMELİ
Başkan

Sayı :İ.B 13/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 20/02/2019

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

19/02/2019 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli, Aylin Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Bafra Bostan Beach Restoran’ın teknik ve idari şartamelerinin görüşülmesi.
2- 2019 Yılı Ocak ayı gelir-gider hesapları hakkında görüşme.
3- Geleneksel 59. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin tarihinin belirlenmesi hakkında görüşme.
4- Payplus Ödeme Hizmetleri Ltd. tarafından verilen teklifin görüşülmesi.
5- Belediye’ye borcu olanlara gönderilen ihbarlarla ilgili görüşme.
6- Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 03/2019
1- Bafra Bostan Beach Restoran’ın teknik ve idari şartname taslağı incelenmek üzere meclis üyelerine sunuldu.
2- 2019 Mali Yılı Ocak ayı gelir-gider hesapları hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.
3- Geleneksel 59. Mehmetçik Üzüm Festivali tarihinin 3-11 Ağustos tarihleri arasında olması kararı verildi.
4- Payplus (online ödeme)’nin kurulması için başkana yetki verildi.
5- Gelen itirazların bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi kararı verildi.
6- Güncel v.s konular görüşüldü.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Sayı :İ.B 03/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 15/01/2019

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

14/01/2019 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli, Aylin Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2018 Yılı Aralık Ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- 2019 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşülüp onaylanması.
3- Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi kurulması hakkında görüşme.
4- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar: 01/2019
1- 2018 Yılı Aralık Ayı gelir-gider hesapları hakkında Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
2- 2019 Mali Yılı Bütçesi 15 815 000 00 TL (On beş milyon sekiz yüz on beş bin türk lirası) gelir-gider olarak yapılması kararı verildi.
3- Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi kurulması ve Meclis Üyesi Hüseyin Cumaoğlu ve Yusuf Kandilli’nin yetkilendirilmesi kararı verildi.
4- Güncel v.s konularda;
• 2019 Yılı Temizlik Resmi, Sağlık Resmi, İş Yeri Bulundurma Resmi, ve Meslek Vergisi ücretlerinin 2018 yılının aynısı olması ve tek taksit olarak 30/06/2019 tarihine kadar cezasız olarak faturalanması kararı alındı.
• Belediyeler Birliğinin Birlik Meclisinin oluşturulmasında Meclis Üyeleri Hüseyin Cumaoğlu asli ve Yusuf Kandilli’nin de yedek üye olarak görev yapması kararı verildi.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B 05/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 22/01/2019

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

21/01/2019 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli, Aylin Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Bafra sahilinde bulunan restaurantın işletme şeklinin belirlenmesi hakkında görüşme.

Karar: 02/2019
1- 11.01.2019 tarihinde Belediye Meclis Üyelerinin salt çoğunluğunun katılımları ile gerçekleştirilen ve Mehmetcik Belediyesine ait Bafra’da Pafta/Harita VIII.57 Parsel 441 referanslı taşınmaz mal üzerinde bulunan restaurantın, Belediyenin çıkarları gözetilerek yatırım şeklinin belirlenmesi ile ilgili toplantıda, Kredo Muhasebe Ve Danışmanlık Şirketi tarafından tarafımıza verilmiş olan danışmanlık ve/veya bilgilendirme neticesinde, söz konusu restaurantın ihale yöntemi ile Kamu İhale Yasası kuralları uyarınca ihaleyi kazanan yarışmacıya kiralanması hususunda bugün 21/01/2019 tarihinde Belediye Meclisi salt çoğunluk ile karar almıştır.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Sayı :İ.B17/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih:03/07/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

28/06/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Yusuf Kandilli, Ersin Gündeğer ve Muhlis Ağcabay ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Belediye Asbaşkanlık seçimi hakkında görüşme,
2- Yedek Asbaşkan seçimi hakkında görüşme,

Karar: 08/2018

1- Belediye Asbaşkanlık olarak tek aday Hüseyin Olgun Kahyaoğlu’nun olması nedeniyle oybirliğiyle Asbaşkan olarak görevlendirilmesi kararı alındı.
2- Yedek Asbaşkan seçimi ise yine tek aday olan Ali Bulut’un Yedek Asbaşkan olarak görevlendirilmesi kararı oybirliğiyle alınmıştır.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil Sarıçizmeli

Başkan

Sayı :İ.B18/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih:03/07/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

02/07/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Yusuf Kandilli, Ersin Gündeğer ve Muhlis Ağcabay ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Komite ve komisyonların kurulması hakkında görüşme.
2- Belediye Tüzüklerinin değişikliği hakkında görüşme.
3- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar: 09/2018
1- Komite ve komisyonların aşağıdaki gibi olmasına karar verildi.

İhale Komisyonu;
Gürşen Aydıntan
Ali Bulut
Hüseyin Cumaoğlu
Meryem Onbaşı
Fatma Öngören
Cemil Sarıçizmeli

Disiplin Kurulu;
Bülent Sözalp
Ersin Gündeğer
Aylin Yaramaz

Sosyal/ Kültürel Etkinlik Komitesi;
Aylin Yaramaz
Gürşen Aydıntan
Hüseyin Cumaoğlu
Yusuf Kandilli

Döner Sermaye Komitesi
Aylin Yaramaz
Olgun Kahyaoğlu
Muhlis Ağcabay
Hüseyin Cumaoğlu

2- Tüzükler hakkındaki görüşmede Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
3- Festival tarihinin belirlenmesi konusunda Sosyal/Kültürel Etkinlikler komitesine yetki verildi.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B20/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih:16/07/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

09/07/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Yusuf Kandilli, Ersin Gündeğer ve Muhlis Ağcabay ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2018 Mali Yılı Haziran ayı gelir-gider hesapları hakkında görüşme.
2- Mehmetçik Belediyesi İçme Suyu Tüzüğünün ve Kesimhane ve Et Taşıma Tüzüğünün görüşülmesi.
3- İhalelerle ilgili görüşme.
4- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar: 10/2018
1- 2018 Mali Yılı Haziran Ayı gelir-gider hesapları hakkında Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
2- İçme Suyu Değişiklik Tüzüğü hakkında;
2016 Mehmetçik Belediyesi İçme Suyu Esas Tüzüğünün 14. Maddesinin (1) Fıkrasının (A), (B), (C), (D) ve (E) bendlerinin kaldırılmasına ve aşağıdaki gibi değiştirilmesine karar verildi.
• Esas Tüzüğün 14. Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (A) bendi;
0-25 her m³ su için 4.00 TL
26 ve üzeri her m³ su için 5.00TL
• Esas Tüzüğün 14. Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (B) bendi;
0-15 her m³ su için 4.50TL
16-25 Her m³ su için 5.00TL
26 ve üzeri her m³ su için 5.50TL
• Esas Tüzüğün 14. Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (C) bendi;
Her m³ su için 5.00TL
• Esas Tüzüğün 14. Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (D) bendi;
Her bir m³su için 6.00TL
• Esas Tüzüğün 14. Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (E) bendi;
Her bir m³ su için 3.00TL
Esas Tüzüğün 14. Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (E) Bendinden hemen sonra
aşağıdaki yeni (F) Bendini eklemek suretiyle değiştirilir.
• (F) Tarımsal kullanım amaçlı su için sayaçtan geçen her m³ su için;
0-30 m³ su için 4.00 TL.
31-60 m³ su için 4.50 TL.
61 ve üzeri m³ su için 5.00 TL.

Kesimhane Ve Et Taşıma Tüzüğü Hakkında;
Esas Tüzüğün 20. Maddesinin (1.) Fıkrasının (A), (B), (C) bentlerinin kaldırılmasına ve aşağıdaki gibi değiştirilmesine karar verilir.
– Esas Tüzüğün 20. Maddesinin (A) Bendi:
(A) Büyükbaş hayvanların herbir adedi için ; 35 00 TL.
– Esas Tüzüğün 20. Maddesinin (B) Bendi:
(B) Küçükbaş hayvanların herbir adedi için ; 10 00 TL.
– Esas Tüzüğün 20. Maddesinin (C) Bendi;
( C) Kümes hayvanlarının herbir adedi için ; 1 00 TL.

Esas Tüzüğün 20.Maddesinin (2) Fıkrasının (A) ve (B) bendlerinin kaldırılmasına ve aşağıdaki gibi değiştirilmesine karar verilir.
– Esas Tüzüğün 20.Maddesinin 2.Fıkrasının(A) Bendi:
(A) Büyükbaş hayvanların herbir adedi için; 15 00 TL.
– Esas Tüzüğün 20. Maddesinin 2. Fıkrasının (B) Bendi:
(B) Küçükbaş hayvanların her bir adedi için ; 5 00 TL.

3- Kobigem’den alınacak hibeyle araç, sandalye, kantar, kıyafet alımları için ihale komisyonuna yetki verildi.
– Parke Tesisinin kiralanması veya satışı için ihale komisyonuna yetki verildi.
– Ön ödemeli sayaçların alımı için ihale komisyonona yetki verildi.

4- Güncel v.s konularda;
a- Belediye içerisinde yapılan yeni görevlendirmeler ile ilgili meclis üyeleri bilgilendirildi.
Çek üzerinde imza yetkisinin 11/07/2018 tarihinden itibaren Başkan Cemil Sarıçizmeli ve Fatma Öngören’in olmasına, Başkanın gaybubetinde Asbaşkan Hüseyin Olgun Kahyaoğlu ve Fatma Öngören’in gaybubetinde Maliye görevlisi Umut Karagün’e imza yetkisi verilmesi kararı alındı.
b- Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği’ne yurt dışı gösterileri için bağış yapılması kararı alındı.
c- Başkanın 11-12 Temmuz tarihlerinde Bursa Osmangazi Belediyesi’ne yapacağı ziyaret ile ilgili olarak meclis üyeleri bilgilendirildi.
d- Bütün konutlara ön ödemeli sayaç takılması ve alınacak olan su sayaçlarının fatura ücret bedeli üzerine %10 artış koyarak vatandaşa faturalanması kararı verildi.
e- Mehmetçik Belediyesi’ne ait salhanenin haftanın 3 gününde (Pazartesi, Çarşamba, Cuma) açılıp kesim yapılması kararı verildi.
f- Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan Tuğrulhan Kılıç ve Mustafa Efe’nin biten sözleşmelerinin 01/07/2018- 30/06/2019 tarihleri arasında yenilenmesini ve Barem 9 basamak 1’den maaş ödenmesini, devletin vereceği hayat pahalılığından yararlanmasına karar verir.
– Belediyemiz’de sözleşmeli personel olarak çalışan Evren Aydoğdu’nun 01/07/2018- 30/06/2019 tarihleri arasında yenilenmesini ve göç yasası barem tablosunda bulunan Barem 1 basamak 1’den maaş ödenmesini ve devletin vereceği hayat pahalılığından yararlanmasına karar verildi.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.
Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B24/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih:19/07/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

17/07/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Festival Komitesinin Festival proğramı içerisinde konuk Folklor ekibinin konaklama, taşınma ve yemek ücretlerinin alınan teklifleri değerlendirip Belediye Meclis Üyelerinin bilgi ve onayına sunulması.
2- Salhanede uygulanan kesim işlemlerinin bir program çerçevesinde sağlık kontrolü ve uzman kişi denetiminde yapılması için aranan efsaflara uygun bir elemanın salhanede kesim süresince denetimde bulunup kontrollü kesimin sağlanması.
3- Yeni yerine taşınan kantarın elden teklifler alınarak montajının gerçekleşmesi için ihale komisyonunun yetkilendirilmesi.
4- Akıllı sayaçların takılması için ödeme planının yapılabilmesine olanak sağlanması.

Karar 11/2018
1- a- Belediye Meclisi gündemin 1.Maddesi olan harcamaların 110 000 (yüz on
bin) TL olarak yetkilendirmiştir.
2- b- Madde 2 kapsamında 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren sözleşmeli olarak aranan şartlara uygu bir personelin istihdamının sağlanması, salhanede yapılacak kesimleri periodik bir program içerisinde Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri saat 18.00’den itibaren yapılması.
3- c- Kantarın en erken bir sürede yerine montajının İhale Komisyonu denetiminde direk alımının gerçekleştirilmesi için gereğinin yapılması.
4- d- Takılacak tüm sayaçlarda sayaç bedeli takıldığı günden itibaren 12 eşit takside bölünmesine ve her ay sayaç parasının ödeme zorunluluğu olmamasının ancak 12.ayın sonunda sayaç bakiyesi olanlara su verilmemesi, daha önce takılan sayaçların da 1 Ağustos 2018’ den itibaren 12 eşit taksit uygulanmasına tabi olması kararlaştırılmıştır.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B25/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 09/08/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

03/08/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Yusuf Kandilli, Muhlis Ağcabay ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2018 Yılı Temmuz Ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Paypoint (online ödeme) teklifi ile ile ilgili görüşme.
3- Bafra Spor Kulübü’den gelen dilekçe hakkında görüşme.
4- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar:12/2018
1- 2018 Yılı Temmuz Ayı gelir-gider hesapları ile ilgili meclis üyeleri bilgilendirildi.
2- Paypoint (online ödeme)’nin kurulması için başkana yetki verilmiştir.
3- Bafra Spor Kulübü’nden gelen dilekçe görüşülmüş olup daha sonraki toplantıya ertelenmesi kararı verildi.
4- Güncel v.s konular ;
31 Temmuz 2018 tarihinde Selçuk Tulgar (14-002-7370-00 nolu müstehlik ) tarafından gelen dilekçe incelenmiş olup faturanın gecikme zammının kaldırılıp ana para +KDV’ nin ödenmesi kararı verildi.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B26/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 29/08/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

20/08/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz ve Muhlis Ağcabay ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Plajdaki fiyat değişikliği hakkında görüşme.
2- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar:13/2018

1- Bafra Bostan Beach Restoran’da satışı yapılan yiyecek ve içecek fiyatları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
2- Güncel v.s konularda;
• 14.08.2018 tarihinde Musa Topel tarafından gelen dilekçe görüşülmüş ve 13.08.2018’de (8. devre ) 101 ton yazılan devrenin % 50 fiyatının bağışlanması kararı alındı.
• Bafra köyü’ne yapılmış olan halı sahanın sözleşme yapılarak Bafra Spor Kulübüne verilmesi kararı verildi.

Bilginize sunar gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B29/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 05/09/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

04/09/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1- 2018 Yılı Ağustos ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Personel atama ve terfileri ile ilgili görüşme.
3- Su istasyonundaki su fiyatlarının güncellenmesi hakkında görüşme.
4- Hurda araçların ihaleye çıkartılması hakkında görüşme.
5- Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar:14/2018
1- 2018Mali Yılı Ağustos ayı gelir-gider hesapları ile ilgili Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
2- Personel Atama Komisyonu için Gürşen Aydıntan, Olgun Kahyaoğlu, ve Hüseyin Cumaoğlu, işçi personel terfileri için ise Muhlis Ağcabay, Ali Bulut, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer’in görevlendirilmesine karar verir.
3- Su istasyonundaki su fiyatlarının güncellenmesi daha sonraki toplantılarda görüşülmesine karar verir.
4- Söz konusu hurda araçların (BM 790, CR 395, CM 913 ve DA 341) ve parke tesisinin heke çıkması ve diğer muhtelif demir ve plastik hurdalar ile ihale edilip satılmasına ve ihale komisyonuna yetki verilmesine karar verir.
5- Güncel v.s konularda ;
• Belediyeler Yasasının 94’ncü ve 133’üncü maddeleri altında Tüzük yapılmasına ve eşya satış fiyatlarının % 3’ünü Kıymet Ve Tartı ücreti olarak alınmasına karar verir.
• Milyon Fest Organizasyonu’nun 19, 20, 21 Ekim 2018’de Bafra Plajı’nda yapılmasına, Ziva Fest etkinliğinin 6 Ekim 2018’de Balanokko Meydanı’nda yapılmasına Protokolün hazırlanmasında ise Muhlis Ağcabay, Ali Bulut, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer’in görevlendirilmesine karar verir.
• Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak çalışan Akile Tolgan biten sözleşmesinin 01/09/2018 – 31/08/2019 tarihleri arasında yenilmesine ve barem 9 basamak 1’den maaş ödenmesini, devletin vereceği hayat pahalılığından yararlanmasına karar verir.
• 13-16 Eylül tarihlerinde Gerze-Türkiye’de yapılacak yapılacak Türkiye Cittaslow genel kuruluna Başkan, Turgut Değirmencioğlu ve Ahmet Yorgancıoğlu’nun katılmasına, italya Torino’da 19-26 Eylül tarihlerinde yapılacak Cittaslow Uluslararası koordinasyon komitesine başkan Cemil Sarıçizmeli’nin gitmesine karar verir.
Bilginize sunar gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ
BAŞKAN

Sayı :İ.B33/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 24/09/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

21/09/2018 tarihinde toplanan As Başkan ve üyelerimiz Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı hakkında görüşme.
2- Güncel vs konular hakkında görüşme.

Karar:15/2018
1- Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı hesaplarının 31 Ekim 2018 tarihine kadar fatura girdi ve çıktılarının ayrıca ambar stog sayımının yapılması için Belediyenin mevcut memur personelinden bir kişinin plaj hesaplarına yardım için gitmesi kararı verildi.
2- Güncel vs konularda;
a- Zafer Taahhüt İnşaat ve Tic. A.Ş’nin (Concorde Otel) 2018 Yılı Emlak Vergi hesaplamasında otelin yıl ortasında işleme geçtiği için ilk taksitte uygulanan gecikme faizinin kaldırılması kararı verildi.
b- Spor Kulüplerinden gelen dilekçeler görüşülmüş ve Kumyalı Spor Kulübüne 714.48 TL (yedi yüz on dört türk lirası kırk sekiz kuruş) ve Bafra Spor Kulübüne
2 345.54 TL (iki bin üç yüz kırk beş türk lirası elli dört kuruş) bağış yapılması kararı verildi.
c- Çayırova sakini Şifa Güzel’in dilekçesi görüşülmüş ve 161 ton su için gelen ücretin % 50’sinin bağışlanması kararı verildi.
d- Belediyeler yasasının 45. 1. Maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde Meclis Üyelerinin komisyonlarda yapmış olduğu görevler ve toplantılara katılma ödeneği olarak bir günlük askari ücretin ödenmesine, haziran 2018 tarihinden itibaren geriye dönük olarak ödenmesine karar verilmiştir.

Bilginize sunar gereğini saygılarımla arz ederim.

Hüseyin Olgun KAHYAOĞLU

As Başkan

Sayı :İ.B35/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 22/10/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

19/10/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2018 Yılı Eylül ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Bütçe komisyonunun oluşturulması hakkında görüşme.
3- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar:16/2018
1- 2018 Yılı Eylül ayı gelir-gider hesapları ile ilgili meclis üyeleri bilgilendirildi.
2- 2019 Mali Yılı bütçesinin hazırlanması için komisyon üyesi olarak Yusuf Kandilli, Muhlis Ağcabay ve Olgun Kahyaoğlu’nun yetkili kılınıp görevlendirilmesine karar verir.
3- Güncel v.s konularda;
• 5-10 Kasım tarihleri arasında Eğirdir’de yapılacak olan futbol turnuvasında belediye personeli Eyyup Adalıer, Abdi Dündar, Cevdet Kortuğ ve Meclis Üyesi Hüseyin Cumaoğlu’nun gitmesine karar verildi.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B37/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 07/11/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

05/11/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli, Aylin Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2018 Yılı Ekim ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı hesapları hakkında görüşme.

Karar:17/2018
1- 2018 Yılı Ekim ayı gelir-gider hesapları hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.
2- Meclis Üyeleri muhasip tarafından Bafra Halk Plajı hesapları hakkında bilgilendirildi.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B39/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 14/11/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

13/11/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli, Aylin Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı hakkında görüşme.
2- Meclis Üyesi Hüseyin Cumaoğlu’ndan gelen dilekçe hakkında görüşme.
3- Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar:18/2018
1- Belediye Meclisi belediyeye ait tesislerin, araç gerecin ve işgücünün daha profesyonel bir anlayışla günün şartlarına uygun olarak şirketleşme yönünde geliştirilmesi için çalışma başlatmasına ve bu konuda uzman kişilerin belediye meclisine bilgilendirme toplantısının yapılması kararı verildi.
2- Meclis Üyeleri toplantıya katılma ödenekleri bir asgari ücretin brüt günlüğü olarak saptandı. Meclis Üyelerinin komisyon toplantılarına katılma ödeneklerinin ise 50 00 TL olması kararı verildi.
3- Güncel v.s konularda ;
• Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Belediyemize hibe edilen Hidtomek kazıcı ve yükleyici Şasi No 355120316 ve Ford çift kabin kamyonet Şasi No SFACXXDJBCVM 52658 nolu araçların Mehmetçik Belediyesi envanterine kaydedilmesi uygundur.
• 16-18 Kasım tarihleri arasında Başkan ve Turgut Değirmencioğlu’nun Seferihisar Belediyesi’nin düzenlediği Mandalina Festivali’ne gitmesi kararı verildi.
• Mehmetçik Belediyesine ait Çayırova’daki Pazar Yeri’nde Salı günü kurulan pazardan her bir stand başına 20 00 TL alınması, Belediye Zabıtası’nın tahsilatı yapması ve gün boyu pazar yerinde görev yapmasına karar verildi.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Messenger icon
Send message via your Messenger App