İş Yeri Açma ve Çalıştırma Formu

  • Müracaatçının Kimlik Bilgileri

  • Müracaatçının Adres Bilgileri

  • Müracaat Konusu

  • İşyeri Kullanım Amacı İle İlgili Bilgiler

  • NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması ve/veya belge düzenlenmesi halinde para cezası, müsadere, işyeri kapatma ve hapis cezasına çarptırılabilir.
Messenger icon
Send message via your Messenger App